TIETOA SEURASTAMME

Iisalmen Taitoluistelijat on vuonna 2012 perustettu seura, joka tarjoaa toimintaa tavoitteellisesti harjoitteleville kilpaluistelijoille, taitoluistelun harrastajille lapsista aikuisiin, sekä pienille luistelukoululaisille. Seuralla on toimintaa Iisalmen ja Sonkajärven jäähalleissa. 

Hippo-luistelukoulu järjestetään yhteistyössä Pohjois-Savon Osuuspankin kanssa. Hippokoulussa luistelun alkeita opettelevat kaikki innokkaat luistelijat noin 3-vuotiaasta ylöspäin.

Luistelukoulusta voi siirtyä hiomaan taitojaan taitoluistelukouluun, jossa opetellaan taitoluistelun elementtejä ja perusluistelua, sekä tutustutaan myös oheisharjoitteluun.

Aikuis- ja harrastajaryhmissä taitoluistelua voi harjoitella ilman menestymispaineita ja vain nauttia uusien taitojen oppimisesta.

Kilparyhmissä harjoittelu on pitkäjänteistä ja vaativaa. Jokaiselle luistelijalle asetetaan omat yksilölliset tavoitteet yhdessä valmentajan kanssa ja aikataulut niiden saavuttamiseksi.


Iisalmen Taitoluistelijat ry:n säännöt

Nimi

Iisalmen Taitoluistelijat ry

Kotipaikka

Iisalmi

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää taitoluistelua, ja tuoda taitoluisteluharrastusta tunnetuksi, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä tervettä urheiluhenkeä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
  • antaa tietopuolista opetusta
  • toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniä voivat olla luonnolliset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.

Jäsenten velvollisuudet

Jäsenillä on velvollisuus suorittaa jäsenmaksua, jonka suuruus määritetään vuosikokouksessa. Jäsenten tulee tukea ja kannustaa taitoluistelutoiminnan edellytyksiä Ylä-Savossa, sekä edistää uusien jäsenten hankintaa toiminnan pariin.

Jäsenten oikeudet

Jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää ääntään yhdistyksen kokouksissa ja tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen. Jos jäsen osallistuu toisen taitoluisteluseuran hallintoon, ei häntä voi valita hallitukseen.

Hallitus

Yhdistyksen varsinainen kokous valitsee jäsenistöstä hallitukseen 4-6 henkilöä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi on 1.8.-31.7.

Toiminnantarkastajat

Varsinainen kokous valitsee yhdistykselle toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan.

Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on 1.8.-31.7.

Varsinainen kokous

Yhdistyksen varsinainen kokous on pidettävä lokakuun loppuun mennessä. Varsinaisessa kokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus, valitaan hallitus ja toiminnantarkastajat.

Kokoustapa ja -aika

Varsinaisen kokouksen kokouskutsu tulee saattaa jäsenten tietoon vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu ilmoitetaan paikallislehdessä, sekä sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa.

Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Jos yhdistys purkaantuu, on jäljelle jäänyt varallisuus käytettävä nuorisoliikunnan toimintaedellytysten parantamiseen Ylä-Savossa.

Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen voi yksin kirjoittaa puheenjohtaja sekä rahastonhoitaja, sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Huom. Luistelijan lopettaessa harrastuksensa vaikka määräajaksi, tulee varsinaisen kokouksen päättämä kuukausimaksu suorittaa myös ilmoituskuukaudelta. Lisätietoa puheenjohtajalta.